Malezya ve Vietnam menşeli paslanmaz çelikten borular ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/20) ile takip edilmekte olup Vena Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. firması, anılan ürünün ithalatında uygulanan önlemin, önleme tabi ürünün Vietnam ve Malezya üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Ekonomi Bakanlığına başvuruda bulunmuştur.Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Vietnam ve Malezya?da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu paslanmaz çelik boruları Türkiye?ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile ÇHC ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik boru ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemi (CIF bedelin %7,98?i ila %25,27?si) etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

(2) Vietnam?da yerleşik Inox Hoa Binh JSC, Sonha International Corporation ve OSS Dai Duong International JSC firmaları ile Malezya?da yerleşik Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. firmasının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Vietnam?da mukim Inox Hoa Binh JSC, Sonha International Corporation ve OSS Dai Duong International JSC firmaları ile Malezya?da yerleşik Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.

Karar

MADDE 10 ? (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Vietnam ve Malezya menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)
7306.40.20.90.00

 

 

 

 

Diğerleri

 

 

 

 

Vietnam

 

 

 

 

 

Inox Hoa Binh JSC 0
Sonha International Corporation 0

 

OSS Dai Duong International JSC 0

 

7306.40.80.90.00

 

 

Diğerleri

 

 

Diğerleri 25,27
Malezya

 

Hoto Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. 0

 

7306.61.10.00.00 Paslanmaz çelikten olanlar Diğerleri 25,27

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile ÇHC ve Tayvan menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

 

Eki tıklayınız :    onlem