6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan granitin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalatı, 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) kapsamında 174 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önleme tabidir.  İthalatında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ 2016-4   VİETNAM İÇİNDE 174 ABD Doları/Ton tutarında anti damping getirilmiştir.

 

Karar

MADDE 10 ? (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

GTP Madde İsmi Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem
6802.23

6802.93

Granit Vietnam Dong A Granite Stone Co. 0
Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co.
Diğer 174 ABD Doları/Ton

 

EK: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2016-4