73.04 GTIP de yer alan ÇHC menşeli demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme boruları icin Firma bazinda degisik oranlarda CIF bedeli uzeriden 6 ay sure ile TEMINAT ALINACAKTIR.*7304.49.10.00.00 ve 7304.49.93.00.00 GTİP?leri İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün kapsamından çıkarılmıştır.

Süre

MADDE 27 ? (1) 26 ncı maddede belirtilen geçici önlemler, Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda kesin önlemlerin yeterli olup olmadığının incelenecek olması nedeniyle, soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete?de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalır.

 

EK: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2016-3