06.02.2016 tarih  29616 sayılı  Resmi Gazetede   yürürlüğe giren  Çin ve Kore menşeli 8413.40.00.00.00 ve 8705.90.30.00.00 GTİP altında kayıtlı ?beton pompaları? ve ?beton pompalama taşıtlarıiçin Anti Damping vergisi SORUŞTURMASI açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmiştir.

 

Ek:  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ 06.02.2016 t. 29616 s. R.G.