İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.03.2016 t. 29657 s.R.G)

2016/1 sayılı İthalat Tebliğinin Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ile ilgli 31 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki 2903.19.00.00.19 gipinin madde açıklaması yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform) olarak değiştirilmiştir

 

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 ? 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)?nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?G.T.İ.P. EŞYANIN TANIMI
2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan
2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.60.00.00 Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00 Diğerleri
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19 Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))
2903.79.30.00.59 Diğerleri “

MADDE 2 ? Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 ? Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.