Kızıllkaya Enformasyon

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayili Bakanlar Kurulu Kararına ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’’ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

30 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ek için tıklayınız.