Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan ve ilişikte bir örneği gönderilen 07/01/2016 tarihli ve 262 sayılı yazı uyarınca, ekli listede yer alan firmalar tarafından, 2014/17 sayılı Genelge’nin Ek-1’inde yer alan “Havayolu Şirketleri ile Hava Aracı Bakım Kuruluşlarına ait İşletme Donatım Malzemesi Listesi” kapsamı eşyaya ilişkin olarak söz konusu yazıda belirtilen gümrük idarelerinde, belirtilen tarih aralığında gerçekleştirilecek olan işlemlerde, ilgili mevzuat uyarınca ithali yasaklanmış olan eşyalar göz önünde bulundurulmak kaydıyla, anılan Genelge uyarınca işlem yapılması

Bilindiği üzere, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca, 4458 Sayılı Gümrük Kanunun bazı maddelerinin uygulanması hakkındaki kararın 97 nci maddesi ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4, 8, 14 ve 31 inci maddeleri gereğince Genel Müdürlüğümüz ile Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme malzemesine ilişkin liste (EK-1) belirlenmiş ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18/07/2014 tarih ve (2014/17) sayılı Genelgesinde yayımlanmıştır.

Bahsi geçen liste kapsamındaki talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilerek, 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olması şartıyla, uygun bulunan BK97B:Hava Aracı Bakım Kuruluşlarının Listesi (Rev:01) Ek-1′ de gönderilmektedir. Ayrıca anılan genelgenin havacılık eşyası listesindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dahil malzemenin, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Bağlı Gümrük Müdürlükleri, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlükleri, Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü, Adana Gümrük Müdürlüğü ve İzmit Gümrük Müdürlüğünde Hava Ulaşım Araçlarına Ait Donatım ve İşletme Malzemesi” kapsamında değerlendirilerek işlem yapılması amacıyla söz konusu Gümrük Müdürlüklerine gerekli talimatların verilmesi gerekmektedir

 

EK:İşletme Donatım Malzemesi ? Hava Aracı Bakım Kuruluşları Listesi