Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 03.02.2016 tarih ve 274 sayılı yazıda; Irak Merkezi Hükümetince 2010 yılında kabul edilmesine rağmen yürürlüğe konulamayan 22 sayılı yeni gümrük tarifesinin 20.01.2016 tarihinden itibaren menşe ayrımı yapılmaksızın tüm sınır kapılarında uygulanmaya başlandığı bildirilmekte olup, bununla beraber, Kuzey Irak yönetiminin yeni gümrük tarifesini uygulamadığı, eski tarife uygulamasına Basra sınırları dâhilinde de devam edilmesine ilişkin bir örneği ekli 20.01.2016 tarihli Kararın, Basra Vilayet Konseyi’nce oybirliğiyle kabul edildiği ifade edilmekte, söz konusu yeni gümrük tarife cetvelinin incelenmesinden de görüleceği üzere, lüks tüketim malzemeleri dışındaki eşya için ortalama %5 olan Gümrük Vergilerinin %5-50 arasında farklılık gösterdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı’ndan Meclisleri’ne iletilen yazıda, yeni gümrük tarifesinin tüm sınır kapılarında uygulanmasının zaman alabileceği, ancak Kuzey Irak veya Basra’dan giriş yapan tüm araçların iç gümrük noktalarında tekrar kontrol edildiği ve Merkezi Hükümetin uygulamada yeknesaklık sağlanması hususunda kararlı olduğunun yetkililerce iletildiği ifade edilmekte, söz konusu tarifenin uygulanmasındaki sorunlarla ilgili olarak ayrıca Irak Ticaret Bakanlığı Dış Ekonomik ilişkiler Müdürlüğü’nün ziyaret edildiği, Kuzey Irak Hükümetinin gerek eski gümrük tarifesini uygulamakta ısrar etmesi, gerekse tahsil ettiği vergileri Merkezi Hükümete göndermemesi nedeniyle, alınan karar uyarınca bundan böyle Kuzey Irak topraklarından gelen ve Kuzey Irak’ta üretilmeyen eşya için Merkezi Hükümet tarafından talep edilen ithalat belgelerinin, Kerkük, Diyala ve Selahaddin Vilayetleri sınırları dahilinde ve Bağdat girişinde bulunan güvenlik noktalarında kontrol edileceği belirtilmektedir.

 Ek1_Irak_KararMetinleri      

Ek2_Irak_YeniTarifeTablosu