İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)?de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/2) (11.03.2016 t. 29650 s. R.G.)

Açıklama:

Tohumluk Olmayan Haşhaş İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenmiştir.

?27 ? Haşhaş Tohumu (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00)?

11 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29650
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)?DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2016/2)

MADDE 1 ? 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

?27 ? Haşhaş Tohumu (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00)?

MADDE 2 ? Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.