Derneğimize intikal eden başvurularda; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nm 30.12.2015 t. 29578 s. Resmi Gazetede yayımlamış olduğu Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin IHR-7 (Dökme eşya ihracat işlemleri), ITH-4 (Dökme tarım ürünleri ithalat işlemleri), ITH-5 (Diğer dökme eşya ithalat işlemleri) hizmet kodları için fiyat uygulaması konusunda oluşan ihtilaflarla ilgili görüş sorulmuştur. Konu Derneğimizin Yönetim Kurulunca görüşülmüş olup görüş ve değerlendirmemiz ekte  bilgilerinize sunulmuştur.

EK: Asgari Ücret Tarifesi Dökme Eşya ilişkin