Hayvan sağlığından ve veteriner hizmetlerinden sorumlu olan Bakanlığımızca, her yönüyle stratejik bir sektör olan hayvancılığa gereken önem verilerek, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi, eradikasyonunun sağlanması amacıyla ?Oral Aşılama ile Kuduz Hastalığının Kontrol ve Eradikasyonu Projesi?, ?Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi?, ?Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi?, ?Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele Projesi? ve ?Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi? gibi ulusal ve uluslararası birçok proje yürütülmektedir.

    Korunma, tedaviden daha kolay ve ucuzdur prensibi çerçevesinde hazırlanan ?Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi? kapsamında Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerinde üretimi yapılan ve ülkemiz hayvan sağlığı alanında kullanılan aşıların, uluslararası standartlarda (GMP ?İyi üretim uygulamaları) üretiminin ve kontrollerinin yapıldığı bir tesis kurulacak ve hayvan hastalıkları ile mücadele etkinleştirilecektir.

    Şap hastalığı ile mücadelenin etkinliğini artırmak amacı ile şap hastalığına yönelik olarak ?Risk Bazlı Stratejik Plan? hazırlanmıştır. Ulusal ve Uluslararası uzmanların katkıları ile hazırlanan plan ile şap virüsünün yayılma sebepleri ve bu sebeplerin yok edilmesine yönelik tedbirler belirlenmiştir. Plan çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile Trakya?nın ariliğinin sürdürülmesi, Anadolu?da ise Marmara ve Ege bölgesinden başlayarak kademeli olarak ariliğin sağlanması hedeflenmiştir. Halen şap hastalığına yönelik olarak hazırlanan stratejik plan, önümüzdeki yıllarda diğer hastalıklar için de hazırlanacaktır.

   Hayvan hastalıkları ile mücadele yanında, hayvanların kayıt altına alınması, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.  Hayvan hastalıkları ile mücadele amacı ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve söz konusu Kanun çerçevesinde yayımlanmış Yönetmeliklerde hayvan hastalıklarının bildirim sistemi ve kontrol tedbirleri, hastalıkların izlenmesi ve ortadan kaldırılması, hayvanların tanımlanması ve hareketleri ile ilgili kurallar 2016/2 genelgesiyle belirlenmiştir.

EK:  hayvan hastalıkları mücadele genelge 2016-2