Halkalı Gümrük Müdürlüğün Yolluk ücretler

Halkalı  Gümrük Müdürlüğün   2016 yılı için uygulayacağı  yolluk ücret tarifeleri bilgilerinize sunarız

 Ek: Halkalı Gümrük Müdürlüğün 2016 yılında uygulayacağı YOLLUK ÜCRETLER