Kızıllkaya Enformasyon

Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 354)(2018KK-ENF. 201811-253)

Ekli “Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve işlenmiş Tarım Ürünleri ithalatında Tarife Kontenjan Uygulanması Hakkımda Karanın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kararı”n yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunu
Kızıllkaya Enformasyon

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 353)(2018KK-ENF. 201811-252)

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan ithalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listelerde, eklerde ve tüm dipnotlarda bulunan “Ürdün” ve “Ürdün Haşimi Krallığı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Kızıllkaya Enformasyon

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52) (2018KK-ENF. 201811-251)

Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.
Kızıllkaya Enformasyon

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2018KK-ENF. 201811-250)

25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kızılkaya Enformasyon

Genelge No: 2018/18 (Tarım ve Orman Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması Hk.)

T.C.TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel MüdürlüğüSayı : 17474625-010.06.01Konu : Tarım ve Orman Bakanlığı TahlilSonuçlarının Tarife TespitindeKullanılması Hk.02.11.2018 / 38389524GENELGE(2018/18)İthalat ve ihracata konu eşya,…
Kızıllkaya Enformasyon

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 6, 8 ve 9 Numaralı Eklerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 308)(2018KK-ENF. 201810-248)

14 Kasım 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’nin 6,8 ve 9 numaralı Eklerine ilişkin olarak 12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilen ekli Değişikliklerin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kızıllkaya Enformasyon

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 94)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 152)(KARAR SAYISI: 287)(2018KK-ENF. 201810-247)

4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Kızıllkaya Enformasyon

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7)(KARAR SAYISI: 287)(2018KK-ENF. 201811-246)

5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.
Kızıllkaya Enformasyon