Gümrüksüz Satış Mağazaları-Antrepo Rejiminin İhlali-ÖTV HESAPLANMASI-III SAYILI LİSTE B CETVELİ KAPSAMI EŞYA

Gümrüksüz satış mağazasında antrepo rejimin ihlali niteliğinde olduğu anlaşılan durumlardan dolayı gümrük yükümlülüğünün doğmuş olması sebebiyle, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi neticesinde ÖTV'nin tahsil edilmesi…

KAĞITSIZ GÜMRÜK İŞLEMLERİ PROJESİ

Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi kapsamında daha önce 10xx Rejim kodlu gümrük beyannamelerini kapsayacak şekilde 30 Nisan 2019’da başlatılan İhracatta Kağıtsız Beyanname uygulaması, 10XX Rejim kodlu gümrük beyannameleri…

TÜİK MART 2019 DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

İthalat %17,8,  İhracat %0,4 azaldı! TÜİK VE Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre 2018 yılının aynı ayına göre Mart 2019’da ithalat %17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar,…

SERBEST BÖLGE, GÜMRÜK ANTREPO GİRİŞİ VEYA GEMİ KUMANYACILIĞINA GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİN VETERİNER KONTROLÜNE İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin “Serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışı”  ve “Gemi kumanyacılığı” hükümlerinin bir kısmında…

2019-18 SAYILI GENELGE-TPS-Eşya Teslim Listesi

4458 sayılı Gümrük Kanununun 176. maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418. maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi,…

2019-17 SAYILI GENELGE- Sağlık Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Düşümsüz) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı “İhracat Rejimi Kararı”, "2006/7 sayılı “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ”, "96/31 sayılı “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ”, "Birleşmiş…

BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Söz konusu yönetmeliğin 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasınca bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   Yürürlük MADDE 13 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin; a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Yunanistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında, İthalatta Haksız…

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Demir/Çelikten Yassı Mamuller, Çubuklar, Teller ve Profiller, Demiryolu ve Tramvay Hattı Malzemeleri, Boru ve İçi Boş Profiller cinsi eşyalar için 2018/3 sayılı tebliğ ile başlatılan soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar…