Sağlık Bakanlığı Kozmetik ürünler Dairesinden Kozmetik İhracatçılarına Önemle Duyuru

Sağlık Bakanlığı Kozmetik ürünler Dairesinden Kozmetik İhracatçılarına Önemle Duyuru

2016/5 Sayılı Genelge "Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul

2016/5 Sayılı Genelge "Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul

2016/8 Sayılı Genelge "Tek Pencere Sistemi - ÇŞB

2016/8 Sayılı Genelge "Tek Pencere Sistemi - ÇŞB

A.TR, EUR.1/EUR.MED Dolaşım ve Menşe Belgeleri Sonradan Kontrol Süreci -Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mührü Tatbiki

A.TR, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi sütununa basılması gereken Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kaşesine sahip olmayan bağlantı Gümrük Müdürlüklerinin tespit edilerek bu eksikliğin giderilmesi ve anılan…

İGMD ?den : Asgari Ücret Tarifesi "Dökme Eşyaya" İlişkin Duyuru

İGMD ?den : Asgari Ücret Tarifesi "Dökme Eşyaya" İlişkin Duyuru

TÜM AMERİKA HAVA YOLLARI KARGOLARINDA TSA BEYANI Hk

TÜM AMERİKA HAVA YOLLARI KARGOLARINDA TSA BEYANI Hk

Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/2015 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Karar (2016/8519 (01.03.2016 t. 29640 s. R.G.)

Ortak Transit Rejimine Sırbistanın katılımı ile ilgili Sözleşme ekinde değişiklik yapılmıştır.  Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan…

Yem ve Gübrelerde Katma Değer Vergisi İstisnası ile ilgili Özelge

Yem ve Gübrelerde Katma Değer Vergisi İstisnası ile ilgili Özelge