CBK 1335 - BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA KARAR

20.07.2019 tarihli 30837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1335 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bazı maddeler 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. Karar ve kapsama alınan maddelere…

ORTA ÖLÇEKLI İŞLETMELERDE BILIŞIM HIZMETLERI, İNOVASYON VE BULUT ÇÖZÜMLERI

Konu, ister evinize kurmayı planladığınız bilgisayar sisteminiz olsun, isterse dünyada “Enterprise” olarak nitelendirilen büyük ölçekli organizasyonların bilgi teknolojileri altyapılarının kuruluşu olsun, en uygun maliyet…

CBK 1334 - İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR

20.07.2019 tarihli 30837 tarihli Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanan 1334 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı “İthalat Rejim Kararına Ek Karar” ile; 1-) 7208.38.00.90.19 ve 7208.39.00.90.19 GTİP’li…

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20.07.2019 tarihli 0837 sayılı Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanan ve 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin…

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ)

19.07.2019 tarihli 30836-Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanunun 14’üncü maddesiyle 4458 sayılı Gümrük Kanununa Geçici 10’uncu ve 21’inci…

YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİLERİ – 19.07.2019

18.07.2019 tarihli Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgileri Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır. https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/Btbler

TİCARET BAKANLIĞI TEBLİĞ - DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR – 2019

95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2019 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler…

CBK 1314 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

20.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 500 TL olarak ödenen yolcu beraberinde getirilen cep telefonu kullanım izin harcı tutarı 1.500 TL’ye çıkarılmıştır.   02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa…

2019-30 SAYILI GENELGE - TPS- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI - YATIRIM TESVIK BELGESI SAHİBİ MÜKELLEFLERE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) kapsamında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmış olup gümrük…