TS 1143 İÇTEN YANMALI MOTORLAR-DÖKME DEMİRDEN PİSTON SEGMANLARI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/6)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1143 (Ocak 2018) “İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları” standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. Standardın kapsamı MADDE…

TS 1035 CIVATALAR-MERKEZLEME CIVATASI-YAPRAK YAYLAR İÇİN, METRİK VİDALI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/7)

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1035 (Aralık 2017) “Cıvatalar-Merkezleme cıvatası-Yaprak yaylar için, metrik vidalı” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. Standardın kapsamı MADDE…

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 25)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-11.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur…

İhracatta Kağıtsız Beyanname Dönemi Gümrüklerde..

Gümrükler Genel Müdürlüğü:****İhracat işlemlerinin kağıtsız ortamda yapılmasına yönelik uygulama Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Gümrük Müdürlüğünde 20.03.2019 tarihi itibari ile sadece 1000 ejim kodlu işlemlerde…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 97)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 158)

MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir. “ 20…

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE…

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/10)

Mafsal Halkalı Transmisyon Zincirleri ve Aksamları cinsi eşyalara ilişkin DAMPİNG uygulanmakta olan Ülkeler arasına Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya ülkeleri de eklenmiştir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/7/2007 tarihli ve 26571 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE…

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No 2018-32-48 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2019-32-53

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/53) Hazine ve Maliye Bakanlığından:03.03.2019…