YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİLERİ – 19.07.2019

18.07.2019 tarihli Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgileri Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır. https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/Btbler

TİCARET BAKANLIĞI TEBLİĞ - DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR – 2019

95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2019 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler…

CBK 1314 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

20.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 500 TL olarak ödenen yolcu beraberinde getirilen cep telefonu kullanım izin harcı tutarı 1.500 TL’ye çıkarılmıştır.   02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa…

2019-30 SAYILI GENELGE - TPS- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI - YATIRIM TESVIK BELGESI SAHİBİ MÜKELLEFLERE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) kapsamında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmış olup gümrük…

2019-31 Sayılı Genelge -TPS-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI - Teminatsız Hava Yakıt Alım Sertifikası

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında düzenlenen Teminatsız Hava Yakıt Alım Sertifikası Tek Pencere Sistemine alınmış olup gümrük işlemleri 2019/31 sayılı genelgede belirtildiği şekilde…

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin EK-1’indeki Hayvansal…

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Gümrük Yönetmeliği’nin 112 ve 114’üncü maddelerinde yapılan değişiklik 24.07.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. İhracat işlemleri tamamen elektronik ortama taşınacaktır. Değişikliklerin yürürlük tarihi öncesinde…

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2019-32/54)

29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 13.07.2019 tarihi…

Dış Ticaret Endeksleri, Mayıs 2019

Birim Değer Endeksleri: İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 azaldı. İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 azaldı. Miktar Endeksleri: İhracat…