CBK 1111 - 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

15 gün sonra yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler ile; Posta hızlı kargo yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına 22 Avro’yu aşmayan eşya için uygulanan muafiyet kaldırılmıştır. Sadece posta hızlı kargo yoluyla gelen…

YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİLERİ

14.05.2019 tarihli yeni Bağlayıcı Tarife Bilgileri, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (E-İŞLEMLER / BTB E-BAŞVURU) yayımlanmıştır.   Ayrıntılı bilgi için: https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/Btbler

TÜİK - MART 2019 DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ

10.05.2019 tarihinde TÜİK-Dış Ticaret Endeksleri Mart 2019 bülteni yayımlanmıştır. 2019’un ilk çeyreğinde ihracat birim değer endeksi azalırken ihracat miktar endeksi arttı. İthalatta ise hem ithalat birim değer endeksi hem…

2019/19 SAYILI GENELGE-Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2019/19 sayılı Genelgelerinde; Ticaret Bakanlığına intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu Genelgeye ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına…

YENİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ

10.05.2019 ve 13.05.2019 tarihli yeni Bağlayıcı Tarife Bilgileri, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (E-İŞLEMLER / BTB E-BAŞVURU) yayımlanmıştır.   Ayrıntılı bilgi için: https://uygulama.gtb.gov.tr/BTBBasvuru/Btbl…

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 44084643-06.05.2019 SAYI TARİHLİ YAZILARI - İTHALATTA GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü yazılarında; Gümrük Müşavirlerinin müteselsil sorumlu sayılabilmesi için gerekli şartların neler olduğu (özen mükellefiyetinin önemi) İlliyet bağı kurulmasında kolluk…

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No 2019-4)

18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan tabloda Gümrük…

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2019/4)

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2017/4) sayılı tebliğe “Vergi,resim ve harç istisnası belgelerinin…

CBK 1059-TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinde (1975 TIR Sözleşmesinde), 1059 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler 03 Şubat 2019 tarihinden…