Kızıllkaya Enformasyon

Karar Sayısı: 139


Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.


1 Ekim 2018


Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Haber Linki