1975 tarihli TIR Sözleşmesi ile Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) hükümleri uyarınca, yerli karne hamiline ve ulusal kefil kuruluşa gönderilecek tebligatların (ilk bildirim, ödeme emri vs.) tebliğ mazbatalı zarf, yabancı karne hamiline gönderilecek olanların ise İngilizce veya ilgili ülke dilinde hazırlanan bir yazı ekinde iadeli taahhütlü şekilde, ?Alma / Teslim / Ödeme / Kayıt Haberi? evrakı ile birlikte giriş/hareket gümrük idaresince postaya verilmesi, Alma Haberi kağıdının takibinin yapılarak kağıdın gelmediğinin anlaşılması halinde, postaneden takibinin yapılması talimatlandırılmıştır.

Son dönemde gümrük idarelerince tebligatların postaneden takibinde sorunlar yaşandığı, PTT Müdürlüklerine gönderilen yazılara cevap alınamadığı ve tebligatların durumunun tespit edilmesinin zaman alması nedeniyle takibatların aksadığı bildirilmiştir. Postaya verilen tebligatların durumunun, Posta Alındı Belgesi barkod numaraları kullanılarak http://gonderitakip.ptt.gov.tr web sayfasından sorgulanması ve tebligatların tebliğ edilip edilmediğinin belirlenmesi mümkündür.

 

EKİ Tıkayınız:    TIR

Saygılarımızla