TR160000150028 referans nolu BTB muhteviyatı eşyanın özellikleri dikkate alındığında 8528.59.70.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu husus Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (seri no: 15), 2015/22 sayılı Genelge ile duyurulmuş bulunmakta ayrıca söz konusu pozisyondan düzenlenmiş AB BTB’leri de bulunmaktadır. (GB502330508, GB123699453)

Bu itibarla; TR160000150028 referans numaralı BTB Gümrük Kanunu’nun 9/5 maddesi çerçevesinde 12.01.2015 tarihinde iptal edilmiştir. İlgide kayıtlı yazınız konusu eşyanın bandrole tabi olup olmadığı konusunda 18.01.2016 tarihli, 13207767 sayılı yazımızla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün görüşü sorulmuştur.

 

EK:   TR160000150028 referans numaralı BTB İptali

EK 2 :  İPTAL EDİLEN BTB