Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan TR160000150028 referans numaralı BTB İptali

TR160000150028 referans nolu BTB muhteviyatı eşyanın özellikleri dikkate alındığında 8528.59.70.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu husus Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (seri no: 15), 2015/22 sayılı Genelge ile duyurulmuş bulunmakta ayrıca söz konusu pozisyondan düzenlenmiş AB BTB’leri de bulunmaktadır. (GB502330508, GB123699453)

Bu itibarla; TR160000150028 referans numaralı BTB Gümrük Kanunu’nun 9/5 maddesi çerçevesinde 12.01.2015 tarihinde iptal edilmiştir. İlgide kayıtlı yazınız konusu eşyanın bandrole tabi olup olmadığı konusunda 18.01.2016 tarihli, 13207767 sayılı yazımızla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün görüşü sorulmuştur.

 

EK:   TR160000150028 referans numaralı BTB İptali

EK 2 :  İPTAL EDİLEN BTB