Şeker” cinsi eşyanın insani yardımlar kapsamında Suriye’ye transit edilmesine ilişkin işlemlerde sıkıntı yaşandığı anlaşılmaktadır.

İlgili mevzuatları çerçevesinde, insani yardım malzemesi kapsamında Suriye’ye transit sevk edilen şeker cinsi eşyanın  kayıtlı yazı konusu Onay kapsamı dışında değerlendirilmesi ve başkaca yazışmaya sebebiyet verilmeksizin insani yardım kapsamındaki söz konusu eşyaya gümrük hizmeti verilmesi gerekmektedir

 

EK:  Suriye’ye Şeker Transiti