CITES Sözleşmesine tabi olmayan yaban hayvanı türlerinin ticaretinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenen İhracata Uygunluk Belgesi ve İthalata Uygunluk Belgesinin gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranmasına ilişkin daha dikkatli olunması gerektiği bildirilmiş, Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan 20.11.2014 tarihli, 237075 sayılı ve 31.12.2015 tarih, 270972 sayılı yazılardan bahisle toplum, çevre sağlığı ve doğal popülasyonlara zarar verme riski yüksek olan “Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası” ve “Sarı Yanaklı Su Kaplumbağası” türlerinin ithalatında da gerekli gerekli özenin gösterilmesi hususu vurgulanmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 11.01.2016 tarih ve 7370 sayılı yazıda; doğaya bırakıldığında ülkemiz yerli saka kuşlarının doğal genetik yapısı için risk oluşturma ihtimali yüksek olan “Mutasyon Saka Kuşları”nın ülkemize girişinin engellenmesi için denetimlerin sıklaştırılmasının gerekliliğinin altı çizilmektedir.

 

EK:   Mutasyon Saka Kuşlarının İthalatı