Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin altıncı fıkrasına ?Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilerde ortak olamayacakları gibi, yönetim organında da görev alamazlar. Ayrıca, gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişilere gümrük müşavirliği işlemleri ile sınırlı da olsa şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilemez.? düzenlemesi ilave edilmiştir

13.02.2016 tarih ve 29623 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile Yönetmeliğe eklenen Geçici 8 inci maddede ?Gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilerce, 563 üncü maddenin altıncı fıkrası ile belirlenen ortaklık ve yönetim yapısına en geç altı ay içerisinde uyum sağlanır.? Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

EK: Gümrük Müşavirliği Firmalarının ortaklık yapısı