Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)?nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 5″)

Açıklama:  

6 Mart 2016 Tarihli ve 29645 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  EKTE YER ALAN “Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)?nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 5″)

 

6 Mart 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29645
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3)?NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 5)

MADDE 1 ? 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 ? Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/1/2015 29251
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/8/2015 29436