Mobilya ihtisas gümrüklerine Aksaray, Bolu, Erenköy, Konya ve Sakarya Gümrük Müdürlükleri eklenmiştir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 136) (26.02.2016 t. 29636 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 ? 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)?nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo ile onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ?

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Aksaray Gümrük Müdürlüğü
2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
3 Antalya Gümrük Müdürlüğü
4 Bolu Gümrük Müdürlüğü
5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
7 Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
8 Giresun Gümrük Müdürlüğü
9 Kayseri Gümrük Müdürlüğü
10 Konya Gümrük Müdürlüğü
11 Sakarya Gümrük Müdürlüğü
12 Trabzon Gümrük Müdürlüğü

AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00 GTİP?lerinde yer alan ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyadan yalnızca mobilya ve mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları, çekmece rayları, çekmece sistemleri ve mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın (koltuk amortisörleri ile teleskopik bilyeli raylar hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri, Giresun, Konya, Aksaray, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılır.?

AB menşeli olmayan 9401.30, 9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP?inde yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri Aksaray, Konya, Giresun, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılır.?

MADDE 2 ? Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.