Tekstil ,konfeksiyon , giyim eşyası   ihtisas gümrüklerine(seri no 105 tebliğ)  , Bolu, ve Yalova  Gümrük Müdürlükleri eklenmiştir.

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 ? 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)?nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki (5) numaralı satır eklenip, diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül ettirilen tabloların sonuna aşağıdaki (17) numaralı satır eklenmiştir.

5 Bolu Gümrük Müdürlüğü

 

17 Yalova Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 ? Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.