Gümrükler Genel Tebliği  (Gümrük İşlemleri seri no: 102 )  Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Derince Gümrük Müdürlüğü   24.01.2016 tarihli, 29603 sayılı R.G.  ile  eklenmiştir.

 

EK:    GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ -GÜMRÜK İŞLEMLERİ 102