Gümrükler Genel Müdürlüğü “Gıda Tarım Hayvancılık veteriner kontrolüne tabi eşyada aktarma yapılacağı zaman bilgilendirme YAZISINDA;

 

17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “Veteriner Giriş Belgesi (VGB)-Ürünler” için notların genel açıklamalarında; bu belgenin, ulusal şartları karşılayan ve serbest dolaşım için sunulan sevkiyatlar, kanalize prosedürüne tabi olacak sevkiyatlar veya ulusal şartları karşılamayan ve aktarma, transit için gönderilen veya serbest bölgeler veya gümrük antrepolarında bulunan veya gemi kumanyacıları için veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sunulan tüm sevkiyatlar için doldurulacağı belirtilmektedir.

 

Aynı notların Bölüm 1’de yer alan açıklamalarında ise;

Aktarma” ile ilgili 17. Kutu için, bir sevkiyatın, bu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ithal edilmeyeceği ancak ya başka bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ülkeye ithalatı ya da diğer bir ülkeye varışı için başka bir gemi veya uçakta yola devam edeceği durumlarda bu kutunun kullanılması gerektiği,

  1. Kutu için, aktarma için kabul edilebilir olduğunda doldurulması, bir sevkiyatın, bu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ithal edilmeyeceği ancak ya başka bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ülkeye ithalatı ya da diğer bir ülkeye varışı için başka bir gemi veya uçakta yola devam edeceği durumlarda bu kutunun kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda ;

21 Aralık 2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik hükümlerine göre ülkeye girişte veteriner kontrollerine tabi olan ürünlerin, deniz ya da hava yoluyla gelen ve ülkeye ithalat için veya başka bir ülkeye transit için amaçlanan sevkiyatlarının aynı liman veya havalimanındaki gümrüklü saha içerisinde bir uçaktan diğerine veya bir gemiden diğerine aktarılması söz konusu olduğunda, bu sevkiyatlar hakkında veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir.

EK: Gıda Tarım Hayvancılık veteriner kontrolüne tabi eşyada aktarma yapılacağı zaman bilgilendirme