Gelir idaresi Başkanlığı özelgesinde;

İhraç kaydıyla yapılan mal tesliminden ve ihracattan sonra ihracatçı tarafından Şirketinize aktarılan fiyat farkları, ihraç edilen malın KDV matrahına dahil olduğu gibi ÖTV matrahına da dahildir. Bu durumda, KDV uygulamasında olduğu gibi, Şirketinizce ihracatçıya düzenlenen faturada, ödemenin mahiyeti belirtilmek suretiyle malın tabi olduğu oran üzerinden ÖTV’nin hesaplanması, bu tutarın tahsil edilmediğine dair faturaya şerh düşülmesi ve ödemenin kaynağı olan ilk ihraç kaydıyla teslim faturasına ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine (tarih ve numarası belirtilmek suretiyle) atıfta bulunulması gerektiği öte yandan, faturada gösterilen ÖTV’nin fatura tarihini içine alan döneme ait (4) numaralı ÖTV Beyannamesinde hem hesaplanan hem de indirilecek ÖTV olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Hesaplanan ÖTV’nin “Teslimler” tablosunda, indirilecek ÖTV’nin ise “Fazla veya yersiz hesaplanan ÖTV” satırında gösterilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

Ayrıntılı bilgi için:

İMALATÇI LEHİNE OLUŞAN FİYAT FARKI VE ÖTV BEYANI

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.