Geri gelen peşin ithalat bedelinin, geldiği tarihi takip eden günden itibaren 2 iş günlük süreyi aşan daha sonraki bir tarihte iade/transfer edilmesi halinde söz konusu ithalat vadeli bir ithalata dönüşeceğinden, bu ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

EK: Geri gelen peşin ithalat bedelleri