GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN ÇIKARILAN ÜLKELER

  • Avrupa Birliği’ nin 1 Ocak 2016?dan itibaren uygulamaya koyacağı GTS rejim değişiklikleri 27.09.2014 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 1015/2014 ve 1016/2014 sayılı Konsey Tüzüklerinde bildirilmiştir. AB?nin 2016 GTS de yaptığı değişikliğe paralel olarak;

    Peru, Kolombiya, Honduras, Nikaragua, Panama, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Türkmenistan, 2016 YILINDA  GTS den çıkarılarak Diğer Ülkeler vergisine tabi tutulacaktır.