Karar Sayısı: 501

Ekli “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya için Menşe Beyanı Uygulamasına ilişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ek için tıklayınız.