Gümrük ve Ticaret Müfettişi Sezai KAYA tarafından düzenlenen 16.02.2016 tarihli, 316-B/01 sayılı İnceleme Raporunun ?Değerlendirme ve Sonuç? Bölümünde;

Bakanlık Makamının 05.02.2016 tarihli 13659359 sayılı Onay?ı kapsamında Halkalı Depolamam Dağıtım ve Tic. Aş. ye ait A34000097 numaralı antreponun gümrük mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlar yönünden incelenmesi sonucunda;

4) Raporumuzun ?III-5. Antrepo Stok Takip programı? kısmında detaylı bir şekilde açıklandığı üzere; Gümrük Yönetmeliği?nin 332/2. maddesi ve Gümrükler Genel Müdürlüğü?nün2013/5 Genelgesine göre geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya için antrepo beyannamesinin tescilinden sonra bir örneğin antrepoya ulaştırılması ve antrepo stoklarının beyannamenin kalemleri görülebilecek şekilde tutulmasının uygun olacağı ve  Müfettişin  görüşü çerçevesinde işlem yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Eki Tıklayınız:  EK1