Fas tarafında Türkiye menşeli Buzdolapları ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması

 Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Faslı ilgili ürün üreticileri tarafından ülkemiz menşeli “Buzdolapları? ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması açılması için başvuruda bulunulduğu belirtilmektedir. Bilindiği üzere, yerli sanayilerin üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmektedirler. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden (damping uygulamaları) ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu itibarla, Fas tarafından bir anti-damping soruşturması başlatılması durumunda ülkemiz menşeli “Buzdolapları? ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ürün ithalatının Fas yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecek olup soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesi olasılık dahilindedir. Olası anti-damping soruşturması, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-damping Anlaşması’nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve Fas’ın anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir.

Ek:    Fas