Ortak Transit Rejimine Sırbistanın katılımı ile ilgili Sözleşme ekinde değişiklik yapılmıştır.

 Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan ?Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme? eklerinde değişiklik yapılmasına dair 4/2015 sayılı ilişik AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararı?nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/1/2016 tarihli ve 10389897 sayılı yazısı üzerine, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunun 2 nci ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu?nca 8/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ek:   4- 2015 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Karar