07.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren 2019-5 ve 2019-19 sayılı Tebliğler ile elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında ve ithalatında  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. Söz konusu tebliğlere yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere (12.07.2019) aşağıdaki geçici maddeler ilave edilmiştir;

 

İTHALAT(2019/19):

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8517.12.00.00.12, 8517.62.00.10.00, 8517.62.00.90.00, 8526.91.80.00.19, 8528.59.00.00.00, 9032.89.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ithalatçılar tarafından serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.’’

 

İHRACAT (2019/5):

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) ‘8517.12.00.00.12’, ‘8517.62.00.10.00’, ‘8517.62.00.90.00’, ‘8526.91.80.00.19’, ‘8528.59.00.00.00’ ve ‘9032.89.00.00.00’ Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ihracatçılar tarafından ihracatı halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-12.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-11.htm

 

Değişikliğe dair tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT 2019-5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2019-6)
ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT 2019-19)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.