AEEE yönetim planı ile 2013-2014 yıllarına ilişkin atık elektrikli ve elektronik eşya miktarları ve bu atıkların geri kazanımı veya bertarafının sağlandığına dair bilgi ve belgelerin (Ulusal atık taşıma formu, sevk irsaliyesi, atıkların gönderildiği lisanslı tesis bilgisi) yıllık bazda 2016 yılının Şubat ayı sonuna kadar gönderilmesi,

– 2015 yılı için AEEE toplama faaliyetlerinin gerçekleştirilerek toplanan atıkların geri kazanım veya bertarfının sağlanmasına yönelik bilgi ve belgelerin (Ulusal atık taşıma formu, sevk irsaliyesi, atıkların gönderildiği lisanslı tesis bilgisi) yine 2016 yılı Şubat ayı sonuna  kadar gönderilmesi,

– Yetkilendirilmiş kuruluşlara üye olunması halinde söz konusu bilgilerin yetkilendirilmiş kuruluş tarafından Bakanlığımıza gönderilmesi gerektiği dair  yazıda ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmemesi ile Yönetmelikte öngörülen hedeflere ulaşılamaması halinde Çevre  Kanunu’nun 20. maddesi gereğince gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı hususunda işlem yapılacaktır.

EK:

EEE Üreticileri Toplama Hedeflerinin Yeniden Düzenlenmesi