İhracatta tercihli  tarife uygulamalarından faydalanmak üzere .düzenlenen ve gümrük  idarelerimizce vize edilmesi talep edilen ·A.TR I EUR. 1  I EUR-MED Dolaşım Belgeleri, İran Menşei ispat Belgeleri ve .Malezya menşei  Belgeleri ile Onaylanmış ihracatçılarca düzenlenen  A.TR dolaşım  Belgelerinin, 4 Ocak 2016 tarihinden itibaren, ihracat beyannamelerinin 44 no.lu  kutuya kaydedilmesi ve bu kapsamda yükümlüler  yada yetkili temsilcilerince MERKEZİ BİLGE  sisteminin ?yükümlü tarafından beyan edilecek dökümanlar ?  alanına  belgelere dair bilgilerin girilmesi  gerektirdiğine dair yazı ektedir.

Ek :dolaşım belgeler