: 4418.90.80.90.19 tarifesinde sınıflandırılan Yalnız doğal ahşap (masif) panellerinin ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması BAŞLAYACAKTIR.

Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

 

GTİP Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton)
 
4418.90.80.90.19 Diğerleri (Yalnız doğal ahşap (masif) panel) 2.500

 

Yürürlük

MADDE 7 ? (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Eki tıklayınız:   EK1