AB ve ülkemizin STA gerçekleştirdiği diğer ülkelere yapılan şekerli mamul ihracatının DİR kapsamında TEV (Telafi Edici Vergi)?e sebebiyet verdiğinden, bu çerçevede sıfır gümrük vergisi ile tarife kontenjanı kapsamında şeker ithalatı yapılabilmesi için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili makamlara iletilmek üzere Genel Sekreterliklerince yürütülecek çalışmada kullanılacağı bildirilmektedir

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği?nce yürütülecek çalışmada kullanılmak üzere DİR kapsamında TEV?e konu olan şeker miktarı bilgisinin08.01.2016 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta marifetiyleolcayk@oaib.org.tr adresine) iletilmesi hususunda gereğini  bilgilerinize sunarız

EK :DİR kapsamında Şeker hammaddesi kullanılan mamuller için şeker temininde TEV