10 yolcu ve üzeri taşıma kapasiteli araçlar, binek otomobiller ve insan taşıma amaçlı diğer motorlu araçlar, mal ve eşya taşıma amaçlı motorlu araçlar (Gtip No. 8702, 8703 ve 8704) için 2016 yılı ithalat kotasının 152.000 adet(2015 yılı kotası 300.000, 2014 yılı kotası ise 439.637 idi), çimento (Gtip No. 2523.29.00) ithalat kotasının 1,5 milyon ton, inşaat demiri (Gtip No. 7214.20.00) kotasının ise 2 milyon ton olarak belirlendiği ve kota başvurularının 14 Ocak – 3 Şubat 2016 tarihleri arasında alınacağı bildirilmektedir.

 

EK:  Cezayir’in 2016 Yılı İthalat Kotaları