Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından 2016 yılı itibariyle ithalat ve ihracat lisans (kota) mekanizmasının uygulamaya konulacağı belirtilerek lisansların özellikle ödemeler dengesi üzerindeki yükü fazla olan, şeffaflığın sağlanamadığı ve ithalatı sınırsız olan ürünlere yönelik olacağı hususunun daha önce duyurulduğundan bahisle, Bu çerçevede, söz konusu lisans mekanizmasına dair Cezayir Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olan ekli “İthalat Lisans Rejimlerinin Uygulanmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ektedir

 

EK:  CezayirIthalatLisansiKararnamesi