TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinde (1975 TIR Sözleşmesinde), 1059 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler 03 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Yapılan değişiklikler ise;

 

Madde 1 fıkra (q);

(q)   “Kefil Kuruluş” deyiminden, TIR rejiminden yararlanan kişilere garantör olmak üzere bir Akit Taraf gümrük makamlarınca veya diğer yetkili makamlarca yetkilendirilen kuruluş, anlaşılır.

Madde 3 fıkra (b);

(b) Taşıma işlemleri, 6 ncı madde hükümlerine göre onaylanan yetkilendirilen kuruluşlar tarafından teminata bağlanmalı ve bu Sözleşme’nin 1 sayılı ekindegösterilen örneğe uygun TIR Karnesi himayesinde yapılmalıdır.

Madde 6 fıkra 2;

2.Bir ülkede kuruluşun kefaleti, ancak kendisinin de bağlı bulunduğu uluslararası kuruluşa bağlı yabancı kuruluşlar tarafından verilmiş TIR karneleri himayesindeki faaliyetlerle ilgili sorumlulukları kapsadığı takdirde, geçerli sayılır s yetkilendirilmiş sayılır.

Madde 11 fıkra 3;

  1. TIR işleminin ibra edilmediğinin ya da TIR işlemi sonlandırma belgesinin usulsüz şekilde veya hile yoluyla elde edildiğinin kefil kuruluşa bildirildiği tarihten sonra en erken üç ay  bir ay içinde ve bu tarihten sonra en geç iki yıl içinde kefil kuruluştan 8’inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında atıfta bulunulan tutarlara ilişkin ödeme talebinde bulunulur. Ancak, yukarıda bahsedilen iki yıllık süre içinde, bu Madde’nin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan kişi ya da kişilerin ödeme yükümlülüğüyle ilgili hukuki ya da idari takibatların konusu haline gelen TIR işlemlerinde, ödeme talepleri, yetkili makamların ya da mahkemelerin aldığı kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır.

Madde 38 fıkra 1 (aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir)

  1. Akit Taraflardan her biri, eşyaların uluslararası taşımacılığında geçerli Gümrük kanun ve yönetmeliklerini ciddi surette ihlal eden her kişiyi, bu Sözleşme hükümlerinden yararlanmaktan geçici veya devamlı olarak men etmek hakkına sahiptir.

 

 

Ayrıntılı bilgi için:

CBK 1059 – TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.