Gümrük Müşavirleri Dernekleri   T.C. Ekonomi Bakanlığı?na ?Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Cam Elyafı Takviye malzemeleri için Damping Vergisi? bilgi talebinde bulunulmuş , T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü?nün  ? Cam Elyaflı Makaron İthalatı? konulu 22.01.2016 tarih 8620 sayılı yazısında 2011/1 sayılı ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğin 7.ıncı maddesi hükümleri dikkate alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı? ndan  bilgi alınmasını Daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Böylelikle  Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Cam Elyafı Takviye malzemeleri için Damping Vergisi tabi olup olmadığını Gümrük ve Ticaret Bakanlığını işaret ve yönlendirme yapılmıştır.

 

EK :   CAM elyafı makaron ithalatı