Kızıllkaya Enformasyon

Buğday Unu İhracat Yasağı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :52707093-010.07.01

Konu :Buğday Unu İhracat Yasağı

06.09.2018 / 37024696

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.09.2018 tarihli ve 86859 sayılı yazıda özetle, İhracat Rejim Kararı’nın 3 üncü maddesinde yer alan yetki ve aynı maddenin (b) bendine
istinaden, Bakanlık Makamı’ndan alınan 05.09.2018 tarihli ve 4440 sayılı Onay doğrultusunda, buğday ununun 1000 rejim kodlu kat’i ihracatının (tescil alınanlar dahil) 05.09.2018 tarihi itibariyle yasaklandığı bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür