Bitki Karantinası yönetmeliğin 8 madde 1 .fıkrası aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

 (1)  Serbest dolaşımda bulunmayan bitki , bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye geçişi transit işleme tabidir. Ancak, deniz yoluyla kapalı konteynırlarda liman sahasına getirilen ve aynı liman sahasında açılmaksızın yine deniz yoluyla yurt dışına gönderilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile hava yoluyla kapalı ambalajlarda havalimanı sahasına getirilen ve aynı havalimanında açılmaksızın yine hava yoluyla yurt dışına veya yurt içine gönderilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler transit işlemine tabi değildir.