Bazı Tüketici ürünlerin tehlikeli kimyasal madde içeriğine yönelik PİYASA GÖZETİMİ  VE DENETİMİNE ilişkin tebliğ ek 1   yer alan ürünler tablosuna  11 ile 18 ?e kadar   satırlardaki ürünler  eklenmiş olup , eklenen ürünler 01.01.2016 yürürlüğe girmiştir. Eklenen  ürün listesi   ilave ekinde yer almaktadır.

 

EKLER:

2015 BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE

ilave ürünler