Kızıllkaya Enformasyon

Ekli “Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

6 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MADDE 1- 27/8/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici MADDE 1- 1 inci madde uyarınca yürürlükten kaldırılan Karar kapsamında 2018 yılında düzenlenen ithal lisansları 31/12/2018 tarihine kadar geçerlidir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Haber linki için tıklayınız.