Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Türkiye ile Kosova Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararı  2016/8362  ekte bilgilerinize sunarız.

Karar Sayısı : 2016/8362 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 4/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4/1/2016 TARİHLİ VE 2016/8362 SAYILI KARARNAMENİN EKİ LİSTE

 

SIRA , NO ANLAŞMANIN İMZA TARİHİ VE YERİ ANLAŞMANIN ADI ANLAŞMANIN

YÜRÜRLÜK

TARİHİ

TEKLİF TARİHİ VE SAYISI
1 11 Aralık 2009 Podgorica ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma? 22 Haziran 2015 18/12/2015 10253248
2 17 Aralık 2013 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması? ve eki ?Protokol? 23 Temmuz 2015 18/12/2015 10253248
3 ?NATO Hava Silahlanma Grubu (NAFAG) Proje Gösterimlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Konulu Mutabakat Muhtırası? 22 Mart 2006 18/12/2015 10253248
4 22 Aralık 2011 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Kültür İşbirliği Programı? 22 Temmuz 2015 18/12/2015 10253248
5 ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması? 29 Temmuz 2015 18/12/2015 10253248
6 19 Eylül 2013 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Bükreş?teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İstanbul?daki Dimitrie Cantemir Romen Kültür Enstitüsü?nün İşleyişi ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma? 15 Haziran 2015 18/12/2015 10253248
7 15 Kasım 2013 İstanbul ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma? 18 Mart 2015 18/12/2015 10253248
8 17 Aralık 2013

Ankara

?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım ve Bilgi Paylaşımı Anlaşması? 16 Temmuz 2015 18/12/2015 10253248
9 24 Ocak 2015 Cibuti ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması? 29 Temmuz 2015 18/12/2015 10253248
10 3 Mart 2015 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması? 23 Temmuz 2015 18/12/2015 10253248
11 16 Mart 2015 Prnıom Pen ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma? 23 Ağustos 2015 18/12/2015 10253248
12 24 Haziran 2013 Seul ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme? 20 Temmuz 2015 18/12/2015 10253248
13 24 Ocak 2015 Cibuti ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolü? 29 Temmuz 2015 18/12/2015 10253248
14 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) I Dönem – IV Bileşen kapsamında 2013 yılı itibarıyla gerçekleşen fon kaybı doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı eki olan mali tablolarda ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında akdedilen Finansman Anlaşmasının bazı hükümlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin mektup teatisi yoluyla yapılan ?Anlaşma? 26 Mayıs 2015 18/12/2015 10253248
15 9 Mayıs 2013 İstanbul ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması? 16 Haziran 2015 18/12/2015

10253248

16 Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Proje ve İnşasının Finansmanına İlişkin Mutabakat Muhtırası Değişikliğine dair ?Belge? 2 Eylül 2015 18/12/2015 10253248
17 26 Nisan 2012 Antalya ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolü? 3 Eylül 2015 18/12/2015 10253248
18 21 Ekim 2010 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde Çalışmalarına İlişkin Anlaşma? 16 Eylül 2015 18/12/2015 10253248
19 10 Mayıs 2011 İstanbul ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması? 27 Ağustos 2015 18/12/2015 10253248
20 3 Mart 2015 Lizbon ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı? 7 Ağustos 2015 18/12/2015 10253248
21 29 Şubat 2012 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü? 18 Ağustos 2015 18/12/2015 10253248
22 11 Mayıs 2010 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması? 14 Eylül 2015 18/12/2015 10253248
23 ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması? 11 Haziran 2015 18/12/2015 10253248
24 30 Mayıs 2012 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma? 15 Ekim 2015 18/12/2015 10253248
25 15 Mart 2012 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması? 1 Aralık 2015 18/12/2015 10253248
26 10 Mayıs 2012 Santiago ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırası? 10 Haziran 2015 18/12/2015 10253248
27 10 Eylül 2012 Piriştine ?Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması? ve eki ?Protokol? 15 Ekim 2015 18/12/2015 10253248
28 9 Nisan 2013 Yeni Delhi ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularmda İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması? 18 Eylül 2015 18/12/2015 10253248
29 20 Mart 2012 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşması? 7 Ekim 2015 18/12/2015 10253248
30 ?Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol? ve ?Protokole İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağı? 10 Eylül 2015 18/12/2015 10253248
31 23 Aralık 2010 Tiflis ?Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkmdaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararı? 1 Ekim 2015 6/12/2015

10153304

32 14 Aralık 2011 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma? 21 Temmuz 2015 6/12/2015

10139225

33 ‘ 29 Şubat 2012 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması? 14 Kasım 2015 8/12/2015 10199456
34 21 Mayıs 2013 Ankara ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması? 24 Şubat 2014 8/12/2015 10197326
35 ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Hizmetleri Personeli İçin Karşılıklı Eğitim Programı Hakkında Mutabakat Muhtırası? 5 Kasım 2015 16/12/2015 10186050
36 Türkiye ile Japonya arasında yapılan ?Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma? ile ?Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptı? 31 Temmuz 2015 27/11/2015 10126592
37 19 Mayıs 2014 Brüksel Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti?nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Birlik Programı Olan Erasmus+?ya Katılımı ile İlgili Anlaşmanın tadiline ilişkin ?Mektuplar? 17 Haziran 2015 6/12/2015 10147526
38 ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye?ye İlişkin ?İnsan Kaynaklanmn Geliştirilmesi? Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı ?İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi? Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması? ve Notalar 21 Aralık 2015 15/12/2015 10269355
39 ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafmdan T emsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye?ye İlişkin ?Bölgesel Kalkınma? Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı ?Bölgesel Rekabet Edebilirlik? Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması? ve Notalar 21 Aralık 2015 25/12/2015 10269444
40 ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından T emsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye?ye İlişkin ?Bölgesel Kalkınma? Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı ?Ulaştırma? Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması? ile Notalar 21 Amalık 2015 25/12/2015 10269617
41 ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye?ye İlişkin ?Bölgesel Kalkınma? Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımma Yönelik Çok Yıllı ?Çevre? Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması? ve Notalar 21 Aralık 2015 25/12/2015 10269641
42 16 Ocak 2003 Kabil ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Geçiş Yönetimi Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması? 14 Temmuz 2009 21/12/2015 10169308
43 ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Anasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Selctörel Anlaşma? 25 Kasım 2015 28/12/2015 10273722
44 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Türkiye için Yıllık Aksiyon Programı?na ait ?Finansman Anlaşması? ile Notalar 21 Aralık 2015 28/12/2015 10271713
45 ?Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye?ye İlişkin ?Bölgesel Kalkınma? Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan T opluluk Y ardımma Yönelik Çok Yıllı ?Bölgesel Rekabet Edilebilirlik? Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması? ile Notalar 21 Analık 2015 28/12/2015 10271559