Antrepolara alınan eşya ile ilgili olarak mevzuat ihlallerinin önlenmesi amacıyla, riskli eşyanın ilgili gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğüne eş zamanlı olarak haber verilmesi hususuna ilişkin Bakanlığımızca yapılan düzenleme uyarınca; antrepoya riskli bir eşya konulduğunda ilgili bölge müdürlüğü ve gümrük müdürlüğüne eş zamanlı olarak e-posta yoluyla bildirim yapılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, bağlantınız gümrük müdürlükleri denetimi altındaki antrepolara, Gümrük Yönetmeliği’nin 213 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen yüksek kaçakçılık riski içeren eşya ile Bakanlık Makamının 5/2/2016 tarihli ve 13483369 sayılı Onayında yer alan eşya konulduğunda, eş zamanlı olarak Bölge Müdürlüğünüz ve bağlantı gümrük müdürlüklerinize e-posta bildirimi yapılacak olup, söz konusu eşyanın gümrük işlemleri ile ilgili olarak daha dikkatli olunması gerekmektedir.

Eki Tıklayınız:      Antrepo