A.TR, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi sütununa basılması gereken Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kaşesine sahip olmayan bağlantı Gümrük Müdürlüklerinin tespit edilerek bu eksikliğin giderilmesi ve anılan kaşelerin mutlak surette tatbik edilmesi

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-180.99

Konu : Dolaşım ve Menşe Belgeleri Sonradan Kontrol Süreci –
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mührü Tatbiki

DAĞITIM YERLERİNE

29.02.2016 / 14210098

İlgi : 25/03/2014 tarihli ve 2833 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile, 2014/1 sayılı Genelgenin “III. İhracatta Yapılacak İşlem ve Kontroller” başlığı altındaki 4.maddesi gereğince; A.TR, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi sütununa ilgili gümrük idaresi tarafından basılmak üzere, kaşelerin yaptırılması ve bağlantı gümrük müdürlüklerine ulaştırılmasının gerekliliği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine iletilmiştir.

2014/1 sayılı Genelge uyarınca, yabancı gümrük idareleri sonradan kontrol taleplerini doğrudan Bölge Müdürlüklerine iletmektedir. Son günlerde, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kaşesinin belgelere tatbik edilmemesinden kaynaklı çok sayıda sonradan kontrol talebi alınmakta olup, yapılan incelemelerde Bölge Müdürlüğü kaşesine sahip olmayan Gümrük Müdürlüklerimizin olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Bu sebeple; A.TR, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi sütununa basılması gereken Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kaşesine sahip olmayan bağlantı Gümrük Müdürlüklerinin tespit edilerek bu eksikliğin giderilmesi ve anılan kaşelerin mutlak surette tatbik edilmesi gerekmektedir.

Ek ek1

Dolasım ve Mense Belgelerı Sonradan Kontrol Surecı -Gumruk ve Tıcaret Bolge Md. Muhru Tatbıkı